Home | Wegwijzer | Stork

Stork HOTLO Scheepsmotor

De Stork HOTLO is een scheepsdiesel motor van Nederlands fabricaat gemaakt door de Koninklijke Machinefabriek Gebr. Stork en Co. N.V. te Hengelo. Het betreft 2-takt enkelwerkende diesel motoren met langsspoeling en drukvulling van 2.000 tot 20.000 PK.
Bij de KJCPL was o.a. de Straat Cook en Straat Torres er mee uitgerust (zie pagina Machinekamer Straat Cook). Dit was een uitvoering met 6500 aspk bij 132 omw/min.
Stork leverde deze motor in verschillende uitvoeringen van een 6-cylinder 540x1150 tot een 12 cylinder 750x1600. De type benaming HOTLO staat voor Hesselman Omkeerbare Tweetakt Langsspoeling Oplading motor of ook wel liefdevol door de wtk's omschreven als "Het Onding Lekt en Trilt Ontzettend".

Er is een video beschikbaar van een draaiende Stork HOTLo.

photogallery/Stork%20Hotlo/Stork%20Hotlo%2001  photogallery/Stork%20Hotlo/Stork%20Hotlo%2002  photogallery/Stork%20Hotlo/Stork%20Hotlo%2003

Op de afbeeldingen hierboven een 8-cylinder uitvoering met een vermogen van 10.000 aspk bij 115-118 omw/min.
In het midden de bedieningszijde van een 8-cylinder motor met langsspoeling en drukvulling. Vermogen 6500 aspk bij 132 omw/min.
Rechts een dwars doorsnede van de motor

De Stork tweetakt scheepsdieselmotor met langsspoeling is het resultaat van een 25jarige ervaring met de tweetakt Stork-Hesselman dieselmotor met lusspoeling, die als enkelen dubbelwerkende motor voor een groot aantal vracht- en passagiersschepen is geleverd. De lage vlaktedrukken in de lagers, die altijd een kenmerk zijn geweest van de Stork motoren, met als resultaat bijzonder weinig onderhoud van de bewegende delen in de krukkast, zijn uiteraard ook bij deze nieuwe motor gehandhaafd.

Deze enkelwerkende tweetakt motor werkt met langsspoeling, waarbij de spoellucht door poorten in de cylindervoering wordt toegelaten en de uitlaatgassen door vier mechanisch bewogen uitlaatkleppen in het cylinderdeksel ontwijken.

De motor is uitgevoerd als kruishoofdmotor met volledige afscheiding tussen cylinder en krukkast, zodat bij toepassing van zware brandstofolie geen gevaar bestaat voor verontreiniging van de cartersmeerolie door verbrandingsproducten. De motor kan zonder drukvulling worden geleverd voor vermogens vanaf 2000 aspk en met drukvulling voor vermogens van 2500-20000 aspk. Vooral de uitvoering met drukvulling heeft een bijzonder laag brandstofverbruik, dat voor de grotere typen minder dan 150 gram per aspk per uur bedraagt. Bij toepassing van zware brandstofolie ligt dit verbruik ongeveer 10 gram hoger. Door de nieuwe Stork motor met drukvulling uit te voeren, wordt een aanzienlijk hoger mechanisch en thermisch rendement en daardoor een belangrijke besparing aan gewicht en lengte per pk bereikt. Een drukvulgroep bestaat uit een gasturbine, die door de uitlaatgassen wordt gedreven en direct gekoppeld is met een centrifugaal compressor. De groep is geheel zelfregelend en reageert onmiddellijk op een toenemende belasting door een overeenkomstige toename van toerental en geleverde luchthoeveelheid. De uitlaatgasturbines werken volgens het stootsysteem waarvoor ze zo dicht mogelijk bij de cylinderdeksels zijn geplaatst, om ook de snelheidsenergie van de uitlaatgassen zo volledig mogelijk te kunnen benutten. Een snelle opening van de uitlaat, mogelijk gemaakt door de vier betrekkelijk kleine uitlaatkleppen in elke cylinder, is daarvoor eveneens van essentieel belang. Per twee naast elkaar gelegen cylinders is een drukvulgroep aanwezig en de verbrandingsvolgorde wordt daarom zo gekozen, dat de uitlaatstoten met regelmatige tussenpozen aan de turbine worden toegevoerd. De drukvulgroepen zijn voorzien van een dubbele gasinlaat. Ze zijn op gelaste stoelen geplaatst ter hoogte van de cylinderdeksels.

photogallery/Stork%20Hotlo/Stork%20Hotlo%2004 

Het gebruik van meer drukvulgroepen per motor heeft vele voordelen. Men kan nl. kleinere typen toepassen met geringe massa, zodat de drukvulgroepen bij het starten van de motor zeer snel op toeren komen. Het is gebleken dat de eerste stoot aanzetlucht, die via de uitlaatkleppen de drukvulgroepen bereikt, voldoende is om deze zoveel lucht te doen leveren dat onmiddellijk een rookloze verbranding optreedt. Mocht een der drukvulgroepen uitvallen, hetgeen volgens jarenlange ervaring tot de hoge uitzonderingen behoort, dan kan de motor, omdat deze minstens drie drukvulgroepen heeft, toch nog continu blijven draaien met ongeveer 85 percent van het normale toerental. Er is dus geen separate o f door de motor gedreven hulpspoelpomp nodig. De drukvulling sluit het gebruik van een uitlaatgassenketel niet uit, daar de uitlaatgastemperatuur na de turbines gelijk is aan de uitlaatgastemperatuur van eenzelfde motor zonder drukvulling.

De mogelijkheid tot zeer langzaam draaien is altijd een kenmerk geweest van de Stork motoren en deze nieuwe motor met drukvulling vormt hierop geen uitzondering. Het toerental van de grotere typen kan namelijk tot 18 omwentelingen per minuut worden teruggebracht, waarbij de verbranding dan nog volkomen kleurloos is.

De lucht voor de drukvulgroepen wordt aangezogen door een filtergeluiddemper en afgevoerd door een koeler die de luchttemperatuur terugbrengt tot ca. 8° C boven de temperatuur van het zeewater.

Deze koeling maakt het mogelijk een grotere gewichtshoeveelheid lucht per slag in de cylinders te brengen en verlaagt bovendien de temperaturen van het verbrandingsproces.

photogallery/Stork%20Hotlo/Stork%20Hotlo%2008  photogallery/Stork%20Hotlo/Stork%20Hotlo%2005  photogallery/Stork%20Hotlo/Stork%20Hotlo%2006 

Fundatieplaat en kolommen

Links: Alle gelaste delen worden spanningsvrij gegloeid in een speciaal daarvoor gebouwde grote olie gestookte oven.
Midden: Fundatieplaat in gelaste uitvoering
Rechts: Het bewerken van de grote stukken vraagt een uitstekende outillage

De fundatieplaat kan in gietijzer of als lasconstructie worden uitgevoerd. Met het oog op de nodige stijfheid tegen dwars trillingen wordt voor de kolommen uitsluitend de gelaste uitvoering toegepast. De cylindermantels worden gegoten in eenheden van één tot drie cylinders die met ruimbouten door zware flenzen tot een stevig blok worden verenigd. cylinderblok, kolommen en fundatieplaat worden bijeengehouden door lange trekankers, die van bovenzijde cylinderblok tot onderzijde fundatieplaat reiken en deze onderdelen ontlasten van trekspanningen tengevolge van de verbrandingskrachten.

photogallery/Stork%20Hotlo/Stork%20Hotlo%2007  photogallery/Stork%20Hotlo/Stork%20Hotlo%2009  photogallery/Stork%20Hotlo/Stork%20Hotlo%2010 

Links: Grote banken staan voor de bewerking van de zware stukken opgesteld.
Midden: Kolom als las constructie uitgevoerd
Rechts: Hier wordt een 4-cylinder deel van een motor in een schip getakeld.

Volgende pagina