Home | Wegwijzer | Archief | Plaatsingslijsten

Plaatsingslijsten 1988

Nedlloyd Seoul

(21-09-87 BA/Montevideo tot 8-2-88 Durban) Zelfde bemanning. Dienst wederom gewijzigd. Nu via Brazilië kust i.p.v. West Afrika. “CARIBEXS”.

Kapitein R.J.Piso Hoofd Wtk N.M.Meinsma
A.Wittekoek
1e stuurman J.M.Engelman 2e Wtk C.H.Fritz 21/01
C.Scherpenzeel
2e stuurman J.C.Ulrich 3e Wtk G.T.Pauli
3e stuurman A.E.Nieuwerf 4e Wtk Bart Miete
4e stuurman W.van Rhijn 5e Wtk
ll stuurman H.C. de Munck ll wtk
Radio Officier C.Blom

Nedlloyd Seoul

(9-06-88 Durban tot 8-10-88 Durban) Zelfde bemanning. Zelfde dienst: “CARIBEX/ ECSA.

Kapitein E.Pels 16/08
H.Besanger. HVM
Hoofd Wtk Wittekoek
N.M.Meinsma
M.J. van Voorst
1e stuurman H.J.Kerkmeester 20/07
J.M.Engelman
2e Wtk C.Keppel 9/07
C.J.Kruining
2e stuurman M.Bakker 16/08
W.van der Leden
3e Wtk P.Plantinga 11/09
Dick.J.C.Scholtsz
3e stuurman W.van der Velde 20/07
Harm de Vries
4e Wtk Ronald van Rooten 20/07
Rene J.A.Bosman
4e stuurman Edwin Los 20/07
5e Wtk Rene P.F.Dierendonck tot 16/08
Sgo’S E.Giebel Sgo‘W Joh.D.Waller vanaf 11/09
Radio Officier S.G.M.Reitsma 20/07
L.A.van der Hoeven

Heemskerck

februari-juli

Kapitein H. Dijkhuis
J. Stegenga
Hoofd Wtk J. Tamboer
N. Commijs
1e stuurman K. Jongejan
R. van Willigenburg
2e Wtk I.J. de Looff
R.R. van der Ster
2e stuurman F.E. de Boer
A.E. Rouffaer
3e Wtk F.J.M. Le Maire
E.L.M. Mes
C. Kuijs
N.P.C. Claus
3e stuurman A.J. Bakker
T. van den Waardt
4e Wtk J. Plomp
F.D. Molenaar
P.A. Noestheden
4e stuurman 5e Wtk B.O. Jansen
E.J.R. Bonhof
SGO-S V.P. Peeters SGO-W P.M. Elfrink
E.E. Kattenbroek
Radio Officier A.L. Wijnberg
G.J. Wevers

Nedlloyd Kingston

september-december

Kapitein R. van Willigenburg Hoofd Wtk J. Kleymeer
1e stuurman T.J.P. Castien 2e Wtk R. Denekamp
W. Boomstra
2e stuurman F.F. Surentu 3e Wtk F. Reino Brion
J.M. Steenbergen
3e stuurman A.J. van Gorsel
J.P.A. Jagtman
4e Wtk F.C. Martens
T.A.A. Kragten
Mar.Off G.P.J. Struik 5e Wtk
SGO-S R.G. Radersma SGO-W R.J.L. van Vliet
P. Nijkamp
Radio Officier T.H. Hiddink
J.J. van der Kloot

Maersk Rotterdam

Kapitein T.D. Bloemen
F.J. Broersma
Hoofd Wtk N. van Pelt
1e stuurman J. Reinalda
W.G.B. Nieuwenhuis
D. van Rooijen
2e Wtk G.J. Leuning
A. Knoppers
2e stuurman J. Boot 3e Wtk W.G. van Doorn
W.B.A. Busser
3e stuurman E.E. Buunk
T. van de Waardt
4e Wtk K.C. Kikkert
SGO-S R.G. Radersma 5e Wtk P.S. Makkinga
ll stuurman R.B.G. Dekker
M. Harinck
SGO-W I.V. Wolterman
Radio Officier J., Verduijn
A.A.J. Donker

1987 | Plaatsingen | 1989