Home | Wegwijzer | Machinekamers

Machinekamer van m.s. Ruys

De 3 zusters Boissevain, Ruys en Tegelberg werden voortgestuwd door 3 hoofdmotoren van Sulzer. Het waren 2-takt enkelwerkende 8 cylinder diesels met een zuiger diameter van 650mm en een slag van 1200mm. Het totaal vermogen bedroeg ongeveer 11.000 apk. Elke motor dreef een eigen schroef aan, die door een special aangebrachte koppeling kon worden ontkoppeld van de motor, zodat bij een lager snelheid met 2 motoren kon worden gevaren, of onderhoud aan één motor kon worden gepleegd. Dit idee bleek in de praktijd echter niet goed uitvoerbaar. Met name het zuiger wisselen bij een varend schip is een onmogelijke en zeer gevaarlijke klus.

De motoren draaiden oorspronkelijk op dieselolie (MDF), maar werden bij de modernisering van 1955 omgebouwd voor het gebruik van zware olie (MFO). Hiervoor is er een extra bordes gebouwd aan de SB zijde in de machine kamer voor de centrifuges, pompen en voorverwarmers. Door verkeerd berekende verstuivers heeft die ombouw in het begin voor zeer veel problemen gezorgd, zoals gescheurde brandstofpompen, leidingen en nokken.

Ook de 4 hulpmotoren waren 6 cilinder 4-takt motoren van Sulzer en leverden 220 Volt gelijkstroom generatoren van elk 352 kW. Er was voor DC gekozen omdat de toenmalige wisselstroom motoren voor winches en dekkranen onvoldoende regelbereik hadden.

Het koppenbordes m.s. Ruys

Het koppenbordes is indrukwekkend met 3 hoofdmotoren

Manoevreerstand van de 3 hoofd motoren

De manoevreerstand van de 3 hoofdmotoren

De hulpmotoren

De Sulzer hulp motoren

Algemeen plan m.s. Ruys

Het algemeen plan van m.s. Ruys