Home | Wegwijzer | Machinekamers

Mijn memoriaal

pagina 1 | pagina 2 | pagina 3

Bijgehouden van 12 september 1970 (Straat Clement) tot en met 18 september 1971 (Straat Rio)


Straat Clement

Op zaterdag 12 september aan boord gekomen van m.s. Straat Clement.
Het schip is gebouwd in 1959 bij Flensburger Schiffsbau Gesellschaft en is 5423 brt en 7435 ton draagvermogen.
Hoofdmotor: Burmeister & Wain enkelwerkende tweetakt motor 6 cylinders en drukvulling. Boring 740 mm en slag 1600 mm.
Het vermogen is bij 114 omwentelingen 7700 ipk (Pi = 7.22b). De hoofdmotor is ingericht voor het gebruik van zware brandstof. De motor werkt met langsspoeling, in het midden van het cylinderdeksel zit n uitlaatklep De drukvulling werkt met twee turbocompressoren en is van het stootsysteem.

De hulpmotoren (3 in totaal) zijn Werkspoor TMA 6 cyilinder dieselmotoren met een boringvan 270 mm en een slag van 500 mm (Pe = 5.35b) Bij 375 omwentelingen wordt een vermogen ontwikkeld van 390 bhp. De motoren zijn van het trunkzuiger type, enkelwerkend en niet omkeerbaar. Het zijn 4-takt motoren en werken op dieselolie (MDF). Aan iedere motor is een generator gekoppeld. Bij een spanning van 220V leveren ze een maximale stroom van 1138A. Het type is compund en het merk Smit-Slikkerveer.

maandag 14 september 1970

Vandaag een plattegrond geschetst van de bodemplaat en de daarop aanwezige werktuigen.

 Plattegrond van de bodemplaat van Straat Clement

1 Reserve koelw- en circulatie pomp 12 Smeerolie separator II
2 Hoofd circulatiepomp 13 Smeerolie separator I
3 Cyl. koelwaterpomp 14 Ketelvoeding pomp I
4 Reserve zware olie pomp 15 Ketelvoeding pomp II
5 Drinkwaterpomp I 16 Turbo smeerolie pomp II
6 Drinkwaterpomp II 17 Turbo smeerolie pomp I
7 Hoge zuig afsluiter 18 Zware olie separator (Clarifier)
8 Sanitairpomp I 19 Zware olie separator I (Purifier)
9 Sanitairpomp II 20 Zware olie separator II (Purifier)
10 Hulp circulatie pomp 21 Hulp trimpomp
11 MDO separator 22 Trim pomp

23 Sludge pomp 33 Lenspomp
24 Smeer- en koel olie pomp HM II 34 Lage zuig afsluiter
25 Smeer- en koel olie pomp HM I 35 Hulp koeler
26 Lucht compressorI 36 Hulpmotor I
27 Lucht compressor II 37 Hulpmotor II
28 Titan pomp I 38 Hulpmotor III
29 Titan pomp II 39 Warmwaterbak
30 Koelwaterpomp II 40 Tornmachine
31 Koelwaterpomp I 41 Ketel circulatie pomp
32 Algemene Dienst pomp 42 B&W filters
43 Manoevreerstand

23 september 1970:

vandaag het separator gedeelte van het zware olie schema nagelopen.

 zware olie leiding schema (separatoren deel)

Als brandstof voor dieselmotoren gebruikt men minerale olie (zware olie of dieselolie). Deze vloeibare brandstoffen worden verkregen door destilatie van aardolie. Zware olie is een kraakproduct van gasolie of aardolie residu, de ontstekingseigenschappen zijn ongunstig.
Omdat het goedkoper is varen we toch altijd met zware olie, behalve bij het manoeuvreren; dan gebruiken we dieselolie. Om stroming door leidingen mogelijk te maken en moeilijkheden met inspuiting te voorkomen, wordt de brandstof verhit zodat de viscositeit daalt.
In zware olie zitten zwaardere koolwaterstoffen, met hoge kookpunten. Hierdoor is er aanleiding tot het vormen van cokes, in het bijzonder rond de uitrede opening van de verstuiver gaatjes (trompet vorming). Daarom moeten de verstuivers gekoeld worden. Om verstopping van de vesrtuivergaatjes te voorkomen, moeten de vaste deeltjes, zoals zand, roet etc. uit de brandstof worden verwijderd, omdat dit de brandstofinspuiting ongunstig benvloed en de betrouwbaarheid van de motor in gevaar brengt. De separatoren zorgen voor deze reiniging. Zij staan tijdens het werk in serie, eerst de purifier, die het vuil er uit haalt en dan de clarifier die het water uit de brandstof haalt.

Dinsdag 6 oktober 1970

Vandaag geassisteerd bij de zeewacht. Om half zeven is geconstateerd, dat de uitlaatgassen temperatuur van een cylinder 20 graden was opgelopen. Hiervoor zijn 2 oorzaken mogelijk: een lekkende verstuiver of een lekke uitlaatklep.
Als de temperatuur blijft oplopen, is meestal de klep de oorzaak; loopt de temperatuur eerst een eind op en blijft dan constant, dan ligt het aan de verstuiver. Als een verstuiver lekt, komt er teveel brandstof in de cylinder en is de brandstof/lucht verhouding ongunstig en vindt roetvorming plaats. Dit is waarneembaar als rook uit de schoorsteen.
Vandaag was dit laatste het geval. Hiermee was bewijs geleverd, dat de verstuiver de oorzaak was van de te hoge temperatuur. De verstuiver werd uitgenomen en inderdaad was de tip met koolafzetting bedekt en een stuk van de veer afgebroken.

 Verstuiver van de B&W hoofdmotor

22 oktober 1970

Vandaag een gereviseerde uitlaatklep van de hoofdmotor opgemeten. De volgende maten moeten binnen bepaalde minima en maxima vallen, voordat de klep in het klephuis gemonteerd kan worden.

  • De grootste en kleinste diameter van de klepsteel ter hoogte van de bronzen voering in het huis
  • de grootste en kleinste diameter van de bronzen voering in het huis
  • De hoogte van de vulring (5 mm)
  • de dikte van de klepschotel ter hoogte van de kleinste diameter van de zitting

Alle maten vielen binnen de tolerantie en dus kon de klep gemonteerd worden. Hieronder een schets van de uitlaatklep.

 Uitlaatklep van de B&W hoofdmotor

29 oktober 1970

Vandaag tijdens de zeewacht de cylindersmeertoestellen opgevuld.
Tussen de zuigerveren en de cylinderwand is een goede smeerolie film noodzakelijk, om slijtage tegen te gaan en een goede gasdichte afsluiting te krijgen. Het onderhouden van een goede smeeroliefilm op de cylinderwand is niet eenvoudig, door de hoge temperatuur in de cylinder. De cylinderolie moet op het juiste moment, op de juiste plaats en in de juiste hoeveelheid in de cylinder worden gebracht. Bij een tweetakt motor gebeurt dit in principe op het moment dat de zuiger in top staat, omdat anders een deel van de olie door de uitlaatpoorten wordt gestreken. Een B&W motor heeft echter een uitlaatklep, zodat de cylindersmeerolie in de bodemstand toegevoerd kan worden. De cylinderwanden hebben daartoe 6 openingen; elke opening is aangesloten op een pompje (lubricator). Voor elke cylinder is er een toestel dat bestaat uit 6 pompjes. De zuigerveren zorgen voor de verdeling over de wand. De onderste zuigerveer is een speciale olie-schraapveer, die de olie mee naar boven neemt.

 Cylinder smeertoestel
A Exentriek schijf G Kijkglas
B As H Hefboom
C Toevoerkanaal I Afvoerpijp
D Plunjer J Stelbout
E Druppelvormer K Groeven
F Druppelgeleider L Borgschroef

Straat Banka

14 november 1970

Vandaag ben ik als d.d. 5e wtk geplaatst op m.s. Straat Banka.
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit een 9 cylinder Burmeister&Wain enkelwerkende tweetakt dieselmotor. De boring is 740mm en de slag 1600mm. Het vermogen is 7500 apk bij 110 omwentelingen per min. De drukvulling wordt verzordg door een ketting gedreven spoelpomp die een spoellucht druk levert van 0.22 kg/cm2.
De 3 hulpmotoren zijn van het type Werkspoor TMA. Het zijn 6 cylinder 4takt dieselmotoren met een boring van 270mm en een slag van 500mm. Ze leveren een vermogen van 390 pk bij 275 omw/min. Achter elke hulpmotor is een gelijkstroom generator gekoppeld die bij 220V een maximale stroom levert van 1180A.

15 november 1970

Vandaag begonnen aan het maken van een platte grond van de machinekamer.

 Plattegrond bodemplaat Straat Banka

1 Hoofdmotor 21 MFO separator (Purifier)
2 Stuwblok 22 MFO separator (Clarifier)
3 Tornwiel 23 Hulp brandstofpomp
4 Tornmachine 24 Brandstof trimpomp
5 Hulpmotor II 25 Ballast pomp
6 Hulpmotor I 26 Heaters voor separatoren
7 Hulpmotor III 27 SOS pomp
8 3 lucht compressoren 28 Lading pomp
9 Smeerloie pompen 29 Smeerolie separator
10 Sanitair, ballast en brandbluspompen 30 smeerolie separator hulpmotoren
11 Turbulo filter 31 Streamline filters
12 Zeewater circulatiepomp 32 Streamline filter pompen
13 Zeewater circulatiepomp Airco 33 Nazuigpomp
14 Reserve Circ.- Koelwaterpomp 34 Omvormers 50Hz
15 Sludgetank 35 Drinkwater pompen
16 Cyl. koelwaterpomp 36 Hulp luchtvat
17 Koelwaterpomp vriesmachines 37 Smeerolie suppletie tank Humo's
18 Brandstof circ. pomp 38 Condensor met warmwaterbak
19 MDF separator 39 Weirs Voeding pompen
20 Reserve separator MDF en MFO 40 Hulp lenspomp
41 Smeerolie filter

16 november 1970

Vandaag het ketelwater onderzocht op alkaliteit en chloorgehalte.
Men neemt hiertoe een hoeveelheid water uit de stoomketel (200-300cc) en koelt dit eerst af, om te voorkomen dat het maatglas springt en ook de juiste hoeveelheid af te lezen. Water zet immers uit bij hogere temperaturen; als het tijdens het onderzoek afkoelt, zou het volume afnemen en daardoor de meting waardeloos maken.

50cc gefiltreert water gaat nu in een maatglas en we voegen daarbij 10 druppels fenolftaline als indicator. De vloeistof wordt nu helder rood. Hierna voegen we langzaam zwavelzuur toe, terwijl we het maatglas voortdurend schudden. Als de vloeistof nu weer helder en kleurloos is leest men het eindvolume af (vandaag 61cc). We trekken daar vanaf het begin volume van 50cc en vermenigvuldigen dit met 20. Het eindresultaat is een maat voor de alkaliteit van het water en wordt uitgedrukt in p.p.m. CaCO3 (hier 220). Normaal is tussen de 200 en 500.

Vervolgens doet men weer 50cc gefiltreerd ketelwater in een schoon maatglas en voegt daarbij als indicator 20 druppels Potassiumchromaat. De vloeistof kleurt nu helder geel. Tijdens het schudden voegt men er zilvernitraat bij totdat de vloeistof steenrood wordt. Ook nu is het eind volume - begin volume de maat voor het chloorgehalte. Vandaag was het verschil 4cc. Het chloorgehalte is nu 4x 20 = 80 p.p.m. Het chloorgehalt moet onder de 300 ppm zijn. Bij een te hoog chloor gehalte moet er gespuid worden. Bij een te hoge alkaliteit voegt men trifo toe aan het water in de warmwaterbak. Aangezien beide gehaltes vandaag goed zijn hoeft er verder niets te gebeuren.

17 november 1970

 Plattegrond 1e bordes Straat Banka

Plattegrond van de machinekamer op het 1e bordes in kaart gebracht.

1 Hoofdmotor 10 Luchtvaten
2 Sanitaire druktank 11 Boiler
3 Koelwater koelers hoofdmotor 12 Cil. Koelwaterkoeler Hulpmotoren
4 smeerolie koelers hoofdmotor 13 Magazijn
5 Verstuiverkoelolie pomp 14 Warme pekel pomp
6 ketel ventilator en stookpomp 15 Brein koelers
7 Cohran ketel 16 Pekel heater
8 omvormer 60 Hz 17 Eliot afstand thermometers
9 Hoofdschakelbord 18 Pekelpompen
19 Compressor 20 Ammoniak condensors

pagina 1 | pagina 2