Home | Wegwijzer | Verhalen

Tewaterlating motor-launch "Margriet"

De Margriet was in Singapore altijd een zeer welkom gezicht. Zij bracht als eerste de post aan boord en de mensen van en naar de wal (Clifford Pier).
Iedereen die bij de KJCPL of de KPM heeft gevaren kent het prachtige scheepje.

artikel uit de "Uitlaat" van juli 1955 , het maandblad van de KPM

Niet alleen in Nederland worden KPM-schepen tewatergelaten, ook in Singapore weet men hoe men een schip moet dopen.
Onder het toeziende oog van de heer Harinck, die met zijn echtgenote een afscheidsbezoek aan Singapore bracht, heeft mevrouw Ter Braake op Zondag 8 Mei jl. laten zien hoe men met een forse zwaai een fles champagne tegen de boeg van onze nieuwe motorlaunch ,,Margriet" kapot moet gooien.

Jammer, want de bezoekers kregen alleen maar bier en orange-crush (voor Johnny Walker was het zo midden op de dag in het broeiende bouwloodsje van Ho Ah Lam wel wat te warm) maar er was dan ook genoeg van dit geestrijke vocht en de (enorme) pullen waren bijna niet leeg te krijgen, zo schielijk schonk onze botenbouwer bij!
Om kwart voor twaalf vond de doop en de onthulling van de naam plaats van het feestelijk gepavoiseerde scheepje. Daarna had men echter een uur nodig om met handkracht op een winch het 28-ton wegende scheepje van de flauwe helling af te zeulen. Kennelijk waren enkele belangstellenden zo met het lot van de transpirerende koelies begaan, dat ze zich met mannenmoed op de winch wierpen en - we moeten het hier zeggen - met zichthaar resultaat.

De Agent had kennelijk als jongen al verborgen aspiraties gehad om ook ooit nog eens zeeman te worden, want lang voordat de "Margriet" vlot was, stond hij al op de brug "volle kracht achteruit" te commanderen en, aan een denkbeeldige stoomfluit trekkend, draaide hij achteloos het stuur enige malen in het rond met een air alsof hij in zijn Packard zat!

De duikers, die proestend, blazend en waterhappend (het water achter het werfje was bijna hetzelfde als in Molenvliet) de blokken onder het scheepje uithaalden, hapten even later ook in een biertje. Het gezelschap vond het toen wel mooi en nadat met vereende krachten de "Margriet" veilig was afgemeerd, vertrok het gezelschap, uitgeleide gedaan door 2 buigende en glunderende botenbouwers.

Het scheepje zal een welkome aanvulling vormen voor onze rededienst, vooral voor het vervoer van passagiers, hoewel naar alle plannen te oordelen die werden geopperd voor moonlight- en weekendtrips, onze buitendienst er nog wel een paar weken op zal moeten wachten!

 

Het moment van de doop. Op het platvorm v.l.n.r.: de hr. en mevr. Oost Lievense, mevr. Slebe, mevr. en directeur Harinck, mevr. en hr. Ter Braake en gezagvoerder Balder. Voor het platvorm de scheepsbouwer Ho Ah Lam.

 

De "Margriet' vlak nadat zij was tewatergelaten.

Voor hen die hierin zijn geïnteresseerd laten wij enkele bijzonderheden en technische gegevens volgen over de "Margriet":

ontwerp: de heer La Père
gebouwd door : Ho Ah Lam
lengte : 53' 6"
breedte: 14' 6"
diepgang: ruim 3 voet
snelheid : maximum 8.5 mijl
enkelschroefs : 72 B.H.P.
motor: 6 cyl. Gardner
tonnage: 27,48 ton bruto
capaciteit : 50 passagiers (12 onderdeks en 38 aan dek)
bemanning: 4 personen

Vermeldenswaard is nog dat de 17 meter lange kielbalk van changhaihout uit 1 stuk bestaat en transport alleen van deze balk 3 maanden in beslag heeft genomen. De opbouw bestaat uit djatihout en onder water is het scheepje geheel met koper beslagen.

De "Margriet" heeft zelfs een echte telegraaf, een zgn. "rainscreen" of slingerruit en een ankerspil.