Home | Wegwijzer | Verhalen | RIL Geautomatiseerd

1966: Machines in beweging

Automatische Data Verwerking in het HK Hoofdkantoor

Zoals in januari 1966 reeds in de RILpost is gemeld, is de RIL vorig jaar begonnen met de voorbereidingen voor de introductie van het I.C.T. ponskaart systeem met een inventarisatie van al het papierwerk dat tot dan handmatig werd uitgevoerd. De grote machines zijn nu veilig geïnstalleerd op de 4e verdieping van het Interocean House, Hong Kong en onze afdeling A.D.P. (Automatic Data Processing) heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt met hun eerste programma, het veranderen van Vrachtkosten en Statistieken van een handmatig in een automatisch systeem. Van nu af aan zullen alle gegevens van de scheeps-manifesten die nodig zijn voor deze funties automatisch worden afgehandeld.

Het zou te ver voeren om alle details van alle functies en mogelijkheden van de machines uit te leggen, maar het kan interessant zijn om iets te weten van de principes waarop het ponskaart systeem is gebaseerd.

Wat is een ponskaart? Alleen maar een kleine kaart waarin gaatjes zijn geponst (op ongeveer de zelfde manier als een typemachine werkt) op de plaats van letters of tekens, om vooraf bepaalde data aan te geven.
Deze kaarten gaan dan door een z.g Tabulator die de gaatjes voelt en beslissingen neemt gebaseerd op de afgesproken code en drukt het resultaat af in leesbare tekst. Hoe werkt dat nu? Het principe is heel eenvoudig: De kaart wordt gevoed in de Tabulator machine tussen een electrisch rol en een metalen borstel door. Die laatste is verbonden met een afdruk- en / of een reken apparaat. Als een geponst gat voorbij komt, maakt de borstel contact met de rol en een electrische puls wordt gegenereerd die het afdruk- of reken apparaat activeert.

Dit zijn in feite de meest belangrijke principes en het is nu duidelijk dat het systeem een stap verder kan gaan, om data die eerder werd aangebracht op een serie ponskaarten te berekenen of af te drukken. Dit kan uiteraard vele malen sneller, dan wanneer de gegevens met de hand moeten worden verzameld en verwerkt. In feite kan de grote Tabulator in het HK hoofdkantoor 6000 kaarten per uur verwerken.

In de praktijk is het niet voldoende om de gegevens alleen maar te berekenen en af te drukken; voordat ze de Tabulator worden ingevoerd, moeten ze eerst worden gesorteerd in de juiste volgorde. Bijvoorbeeld, als er een bericht van lading tussen havens moet worden opgesteld, worden de kaarten gesorteerd op nummer code van de havens. Dit wordt allemaal gedaan door een Sorteerder die, gebruik makend van de zelfde principes, de kaarten geleid naar de juiste vakjes door middel van een lange arm.

Deze drie machines (Pons - Sorteer- en Tabulator apparaat) vormen de basis onderdelen die (zoals de oplettende lezer zich al realiseert) heel veel mogelijkheden bieden voor het verzamelen van statistieken en voor de RIL specifiek lading statistieken.

photogallery\KJCPL\Machines_in_motion\Machine_in_motion_1 photogallery\KJCPL\Machines_in_motion\Machine_in_motion_2 photogallery\KJCPL\Machines_in_motion\Machine_in_motion_3 photogallery\KJCPL\Machines_in_motion\Machine_in_motion_4

Hier naast is tevens een Electronisch Rekenapparaat geïnstalleerd in het Interocean House, dat (onder andere) de tonnage per vrachtprijs bij een bepaald lading aanbod kan berekenen of vreemde valuta in Nederlands Guldens omrekenen.

Voor het eerste Programma van de RIL van Lading Berekening en Statistiek is een kaart ontworpen (zie afbeelding) om gegevens te bevatten van de scheeps manifesten. Als alle gaatjes in de juiste kolommen zijn geponst, wordt de kaart door het Reken apparaat gevoerd, die dan de vracht x prijs zal berekenen en in de kaart ponsen en vervolgens door de Tabulator gevoerd, die een lijst zal genereren met afwijkingen in de lading berekeningen. Op deze manier kunnen fouten in de berekeningen eenvoudig worden opgespoord en naar de oorzaak verwezen.

fphotogallery\KJCPL\Machines_in_motion\Machine_in_motion_6.jpg

De volgende stap zal zijn om een lijst te maken van de lading inkomsten via de Tabulator en hiermee kunnen de facturen door de scheepsagenten worden gecontroleerd. De netto vracht zal in het Reis Bericht worden opgenomen. Nadat ze voor de lading berekening hebben gediend, worden dezelfde kaarten nu gebruikt voor het opstellen van diverse statistieken: soorten vervoerde vracht, totale vracht van het ene gebied naar het andere, van haven naar haven, per maand of het totaal van speciale lading zoals koel- bulk- f.i.o. enz.

Er zijn vele andere mogelijkheden. In feite kunnen alle gegevens, als ze eenmaal in de kaarten zijn geponsd via de Tabulator worden gegroepeerd of afgedrukt in elke willekeurige volgorde.

Het is duidelijk dat dit syeteem ook kan worden toegepast voor andere administratieve taken. T.z.t. zullen vergoedingen, lonen en voorraden het onderwerp worden van programma's, waarvoor van te voren een nauwkeurige planning noodzakelijk is voordat één van de machines aan het werk kan worden gezet.

De Computer is veel sneller, veel geavanceerder en in staat om zeer ingewikkelde opdrachten uit te voeren, die niet mogelijk zijn met een ponskaart systeem, maar de zeer hoge kosten om een Computer te gebruiken zijn nog steeds een sterk beperkende factor. Met de voortschrijdende ontwikkelingen kan men echter verwachten, dat in de niet al te verre toekomst deze relatief lager zullen worden en zo het gebruik van een computer aantrekkelijker zal worden.

Wie weet of en hoe snel de RIL voordeel zal hebben van "electronica".

fphotogallery\KJCPL\Machines_in_motion\Machine_in_motion_5.jpg

Vorige | 1966: Machines in beweging | Volgende