Home | Wegwijzer | Machinekamers

Machinekamer van Straat Banka

Voor plattegronden zie hier.

Tijdens mijn verblijf op Straat Banka heb ik maar één foto in de machine kamer genomen en wel van de manoeuvreerstand.


De lessenaar voor het Journaal en manoeuvreerboekje stond recht onder een ventilatie koker om nog een beetje koelte voor de wtk van de wacht te brengen. Op dit schip heb ik als d.d. 5e wtk voor het eerst zelf de kar mogen starten. Dit is een ervaring die je nooit vergeet. Belangrijk was te leren met zo weinig mogelijk lucht te starten om tijdens het manoeuvreren in een haven geen paniek op de brug te veroorzaken. Alle 3 de hulpmotoren bij en beide lucht compressoren op volle kracht was alles dat er was. De rest rust op de schouders van de wtk aan de handles.

De 9 cylinder B&W motor zorgde voor veel trillingen, waardoor speciaal bij het manoeuvreren en opvoeren van het toerental naar volle kracht veel aandacht moest worden besteed. Het kritische toerental waarbij de masten gingen zwiepen moest zo snel mogelijk worden overgeslagen. (Zie bijdrage Henk Slettenaar op pagina Tjinegara)

De hoofdmotor van Straat Banka was uitgevoerd met 2 ketting gedreven spoelpompen. Deze waren aan stuurboord zijde gemonteerd en vanaf het midden van de krukas door een ketting en een verende koppeling aangedreven. De pompen waren van het type Roots-blower maar met 4 i.p.v. 2 lobben. Op woensdag 21 maart 1971 maakte de voorste spoelpomp plotseling een enorm kabaal, zodat onmiddellijk het toerental terug genomen werd tot 40. De brug werd direct gewaarschuwd en er kon op korte termijn geankerd worden. Tien minuten later kon de motor gestopt worden en begonnen met het ontkoppelen van de betreffende spoelpomp. Dit gebeurde door de as tussen de blower en de koppeling weg te nemen. Smeerolie leidingen werden afgekoppeld en de spoellucht ruimte afgedicht met een blindplaat, zodat de spoellucht druk door 1 blower werd opgebracht. De spoellucht druk was nu maar 0,01 kg/cm2 in plaats van de normale 0,2 kg/cm2. Hierdoor liepen de uitlaatgas temperaturen zeer snel op. De uitlaatgassen mogen maximaal 380 gr. Celcius zijn. Daarom was het maximale toerental slechts 80 rpm i.p.v. de gangbare 120 rpm.

Bij de demontage van de blower bleek een deel van beide lobben t.o. van elkaar op de as verschoven. De delen zijn met grote klink nagels op de as bevestigd. Die klinknagels waren afgebroken en daardoor was de ravage enorm. Er waren gelukkig 2 reserve rotoren aan boord die later in een haven door een walploeg zijn gemonteerd.

Nieuwe foto's van de machine kamer van Straat Banka

Dat deze site veel belangstelling trekt is een prettig idee, nog leuker is dat ex-collega's enthousiast mailen en foto's sturen.
Zo stuurde Hugh Brinkman die ook op Straat Banka heeft gevaren foto's van de machine kamer van Straat Banka uit 1956. Zie ook zijn bericht in het gastenboek van maandag, 24 maart 2008 om 15:04.

       

Links de Manoeuvreerstand, dan brandstof filters en centrifuges (Lavals voor de brandstof reiniging), de brandstof pompen van de B&W hoofdmotor en rechts de koelwater pompen

       

Links een van de twee lucht compressoren, dan een overzicht van het koppen bordes, vanwege de 45 passagiers waren er 2 grote sanitair pompen en rechts het hoofdschakelbord.

     

4e wtk van Brandwijk doet een carter inspectie en 4e Wtk Leefting en 5e Wtk Meyer doen een cylindermeting

Straat Banka langs de kant in Brisbane Australië. Er werd zeer slecht weer verwacht en aangezien het schip met haar neus net op  een hoek lag en zo de wind recht voor de boeg zou krijgen, zijn er afdoende maatregelen getroffen om losslaan te voorkomen. Deze foto heeft toen de krant gehaald.

     

5e Wtk Brinkman en een olieman, 3e Wtk van Kalkhoven bij de manoeuvreerstand, overalls hangen te drogen boven de uitlaatkleppen

Platte grond tekeningen van de verschillende niveaus van de machine kamer vind je hier.