Sailing schedules voor 1 januari 1966

New Zealand
East Asia
India
Australia
Far East
East Arfica
East Africa
Australia
South
Pacific

Deze folders zijn beschikbaar gesteld door Jelle Reitsma.

Sailing Schedule 1958

Beschikbaar gesteld door een fan uit Meppel.

South Pacific

Sailing Schedule Dec. 1977

is beschikbaar gesteld door Klaas van der Heide